Oznamy

Sv. omše

očkovaní:

streda, piatok 18.00, nedeľa 8.00 - bez obmedzenia počtu

základ:

utorok, štvrtok, sobota 18.00, nedeľa 10.45 - obmedzený počet - 15 osôb

 • Minulú nedeľu ste pri zbierke na opravu katedrály obetovali 661€. Za vaše dary PBZ.
 • Prebieha ružencový mesiac október, prijmime pozvanie k modlitbe posvätného ruženca v kostole pred sv. omšami a nezabúdajme na túto modlitbu ani v našich rodinách.
 • Stretnutie birmovancov bude v piatok podľa skupín. /1. skupina očkovaní o 18.00hod., 2. skupina 18.45hod./
 • Pripomínam, že v červenej fáze je povinné v kostole používať správne nasadený respirátor. Taktiež je nutné na 14 dní archivovať kontakty prítomných, takže vás prosím, aby ste pri vstupe do kostola do pripravenej škatule vhodili lístok s vaším menom a telefónnym kontaktom, ktorý si pripravte už doma.

V režime očkovaní budú sv. omše v stredu a piatok o 18.00hod. a v nedeľu o 8.00hod. bez obmedzenia počtu prítomných.

V režime základ v utorok a štvrtok o 18.00hod., v sobotu s nedeľnou platnosťou o 18.00hod. a v nedeľu 10.45hod. Na týchto sv. omšiach smie byť prítomných 15 osôb + celebrant.

V predsieni kostola bude pripravená tabuľka s obsadenosťou miest. Prosím, aby ste po príchode označili obsadené miesto a dodržiavali mimo rodiny min. 2 metrové rozostupy.

 • Prosím o upratanie kostola v tomto týždni skupinu 9.
 • Budúcu nedeľu bude pravidelná jesenná zbierka na misie.

váš farár Peter Jurčík

 • Dnes je mimoriadna zbierka na opravu katedrály.
 • Prebieha ružencový mesiac október, prijmime pozvanie k modlitbe posvätného ruženca v kostole pred sv. omšami a nezabúdajme na túto modlitbu ani v našich rodinách.
 • Stretnutie birmovancov bude v piatok podľa skupín. /1. skupina očkovaní o 18.00hod., 2. skupina 18.45hod./
 • Forma zaočkovaní: sv. omše v stredu a piatok o 18.00hod. a v nedeľu o 8.00hod. bez obmedzenia počtu prítomných.
 • Forma základ: utorok a štvrtok o 18.00hod., v sobotu s nedeľnou platnosťou o 18.00hod. a v nedeľu 10.45hod. Na týchto sv. omšiach smie byť prítomných 15 osôb + celebrant.

Pripomínam, že v červenej fáze je povinné v kostole používať správne nasadený respirátor. Taktiež je nutné na 14 dní archivovať kontakty prítomných, takže vás prosím, aby ste pri vstupe do kostola do pripravenej škatule vhodili lístok s vaším menom a telefónnym kontaktom, ktorý si pripravte už doma. V predsieni kostola bude pripravená tabuľka s obsadenosťou miest. Prosím, aby ste po príchode označili obsadené miesto a dodržiavali mimo rodiny min. 2 metrové rozostupy.

 • Prosím o upratanie kostola v tomto týždni skupinu 8.

váš farár Peter Jurčík

Na váš prípadný milodar pre farnosť môžete využiť nižšie uvedený QR kód, alebo číslo účtu. 

Pán Boh Vám zaplať a požehnaj Vás i všetkých Vašich drahých.

Rímsko-katolícky farský úrad Lutiše
SK63 0900 0000 0000 7650 8783
GIBASKBX

Trochu na spestrenie si môžete pozrieť kostol z neba...

https://m.youtube.com/watch?v=BBfRwhb216g&feature=youtu.be

Informácie z Cirkvi na Slovensku a vo svete:

https://www.tkkbs.sk/

Spolu kráčame do domu nášho Otca.