GDPR

Ochrana osobných údajov v prostredí Katolíckej Cirkvi na Slovensku:

https://gdpr.kbs.sk/obsah/novinky