Kontakt

Rímsko katolícky farský úrad Lutiše
SK63 0900 0000 0000 7650 8783
GIBASKBX

IČO: 31 905 200

Farnosť Lutiše

 

  NAVŠTÍVTE NÁS

Lutiše 78

  ZAVOLAJTE NÁM

+421 41 597 61 08

 NAPÍŠTE NÁM

lutise@fara.sk

 KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Lutiše
Lutiše 78
013 05 Belá pri Varíne