1. sväté prijímanie

Harmonogram:

Prvé stretnutie s kňazom v kostole -

Druhé stretnutie s kňazom v kostole - 

Tretie stretnutie s kňazom v kostole - 

Nácvik slávnosti sv. prijímania - sobota 7.5.2022 o 19.00hod.

Sviatosť zmierenia pre deti a rodinu - piatok 13.5.2022 o 16.00hod.

Slávnosť 1. sv. prijímania -sobota 14.5.2022 o 10.00hod.