Birmovanci

Stretnutie bude v piatok

 pre zaočkovaných o 18.00hod. v kostole v rámci sv. omše,

  pre ostatných po skončení sv. omše o 18.45hod.

Nezabudnite si priniesť domácu úlohu.