Birmovanci

Stretnutia do odvolania zrušené.

/možnosť stretnutí v režime OP, pri poslednom stretnutí 4 osoby./